Podpora EU

Našu snahu inovovať náš výrobný proces podporili aj štrukturálne fondy EU.

Scroll to Top