FG PROTECH

O násVýrobný programTechnické vybavenie

Komplexné riešenia pre priemysel

svk eng ger


Výrobný program

Hlavným výrobným programom firmy FG PROTECH spol. s r.o. je zákazková výroba technologických zariadení a príslušenstva súvisiaceho so zabezpečením výroby podľa požiadaviek zákazníkov. Naše výrobky spĺňajú najprísnejšie kritéria na presnosť  , ergonomickosť ale aj vzhľad . Tieto naše dispozície ocenilo mnoho zákazníkov zo Slovenska ale aj celej Európy

Prípravky a nástroje
Zabezpečujeme návrh a výrobu prípravkov na polohovanie a upínanie dielcov v rôznych výrobných procesoch (meranie a skúšanie dielcov, obrábanie , zváranie , lakovanie a montáž). Navrhujeme a vyrábame aj nástroje na spracovanie plechu (strižné , ohýbacie a tvárniace) a netypické náradie a nástroje pre obrábanie, tvárnenie a montáž .

Meradlá a meracie zariadenia
Jednou z hlavných oblastí, v ktorých firma pôsobí je aj výroba meradiel a meracích zariadení pre hromadnú ale aj malosériovú výrobu . Zabezpečujeme kompletnú dodávku týchto zariadení , počínajúc návrhom a vývojom cez výrobu ,skúšky , zaškolenie obsluhy a po pravidelné kalibrácie) . V prípade potreby sme schopný zabezpečiť aj skúšky a kalibračné protokoly vyhotovené certifikovaným meracím laboratóriom. Dodávame aj automatické meracie stanice a zariadenia na celkovú kontrolu dielcov v priemysle , ktoré obsahujú aj najnovšie technológie v oblasti bezdotykovej kontroly (optické a laserové snímače atď.)

Stroje, strojné zariadenia a výrobné linky
V tejto oblasti zúročujeme dlhoročné skúsenosti našich pracovníkov v odbore vývoja a výroby jednoúčelových strojov a zariadení . Dodávame rôzne druhy strojov a výrobných liniek , ktoré využívajú naši zákazníci pri obrábaní , zváraní , montáži a pri prevádzaní povrchových úprav .

Pracovné stoly, regály a manipulčno- dopravné systémy

Pre našich zákazníkov dodávame aj  pracovné stoly , regály , dopravníky a manipulačno – dopravné systémy a rôzne oceľové konštrukcie podľa špecifických požiadaviek zákazníkov.

Výkresová dokumentácia
Vytvárame kompletnú výkresovú dokumentáciu k nami dodávaným výrobkom , ale vypracovávame aj výrobnú a konštrukčnú dokumentáciu pre potreby našich zákazníkov . Naše projekty obsahujú 3D modely , zostavné a výrobné výkresy . V prípade potreby vytvárame aj grafické vizualizácie budúcich výrobkov , ktoré uľahčujú prvotné oceňovanie, ale aj proporcionálne vyhodnotenie projektovaných výrobkov.

Obrábanie a tepelné spracovanie
Prevádzame všetky druhy klasického obrábania (frézovanie , sústruženie ,rovinné a rotačné brúsenie) . Zabezpečujeme aj elektroerozívne obrábanie (hĺbenie a  rezanie). Obrábanie prevádzame až do presnosti IT5 v závislosti od veľkosti obrobku . Pri CNC obrábaní zložitých tvarov využívame aj 3D modely dielcov.

Povrchové úpravy
Na našich výrobkoch dokážeme zabezpečiť všetky bežné povrchové úpravy ako je lakovanie , čiernenie , eloxovanie (čierny , žltý, prírodný) a rôzne druhy pokovovania (zinkovanie , chrómovanie atď.).

Poradenstvo

Existujúcim aj potencionálnym zákazníkom poskytujeme bezplatné cenové kalkulácie a poradenstvo v odbore strojárenskej technológie , metrológie  , technologického vybavenia výroby a konštrukcie výrobkov. V prípade potreby nás neváhajte kontaktovať .
 

Pamätník Bjornson

Adresa

FG PROTECH spol. s r.o.
Priemyselná 1619
085 01 Bardejov
Slovensko

Rýchly kontakt

Telefón: +421 917 517948
E-mail: home@fgprotech.sk
GPS: 49°18'21.44"N, 21°18'04.73"E

 

DUNS NR.: 510540821

 

Vývoj, výroba, predaj a výroba

prípravky a nástroje, meradlá a meracie zariadenia, stroje,
strojné zariadenia a výrobné linky, pracovné stoly, regály
a manipulačno-dopravné systémy, výkresová dokumentácia,
obrábanie a tepelné spracovanie, povrchové úpravy, poradenstvo

Certifikáty a naši partneri

cetifikát systému riadenia kvality

 manažérske systémy, metrológia a obchod www.qsystem.sk

Copyright @ FG PROTECH - všetky práva vyhradené 2014 created by Iveb.sk webDesign 2014