FG PROTECH

O násVýrobný programTechnické vybavenie

Komplexné riešenia pre priemysel

svk eng ger

2015-Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti FG PROTECH, spol. s r. o. zavedením inovatívnej technológie

 

„Tento projekt sa zrealizoval s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE“ 

Miesto realizácie projektu:

Priemyselná 22, 08501 Bardejov

Názov projektu:

Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti FG PROTECH, spol. s r. o. zavedením inovatívnej technológie

Stručný opis projektu:

Cieľom projektu je zavedenie inovatívnej a vyspelej technológie výroby strojov a výrobných zariadení a zvýšenie konkurencieschopnosti našej spoločnosti.

 

Špecifické ciele:

·         Obstaraním inovačnej technológie zaviesť vyspelé postupy do výroby strojov a výrobných zariadení a tak zvýšiť konkurencieschopnosť spoločnosti.

·         Obstaraním inovačnej technológie vytvoriť nové pracovné miesta a znížiť tým nezamestnanosť v regióne

 

Východiskový stav: Spoločnosť FG PROTECH, spol. s r. o. vznikla dňa 7.8.1998. Spoločnosť sa zaoberá navrhovaním, vývojom a výrobou strojov a výrobných zariadení. Spoločnosť je v súčasnosti konštrukčnou kanceláriou , ktorá vyvíja stroje a zariadenia pre automobilový, elektrotechnický, chemický priemysel, dodávateľsky ich vyrába, montuje, skúša, odovzdáva odoberateľom, vykonáva záručný a pozáručný servis. Silné stránky spoločnosti spočívajú v dlhodobej kvalite poskytovaných služieb – produkované výrobky sa vyznačujú vysokou kvalitou, možnosťou prispôsobenia potrebám zákazníkov, čo zakladá predpoklady pre finančnú, personálnu stabilitu a preto aj dôveru odberateľov.

 

Stav po realizácii projektu: Po ukončení projektu aktivity spoločnosti smerujú k napĺňaniu vytýčených cieľov smerujúcich k zvyšovaniu produkcie, inovovaniu výrobných postupov ako aj k nákupu nových technológií. Zakúpením plánovaných investícií sme si zabezpečili schopnosť kompletne uspokojiť výrobné potreby pre výrobu presných a tvarovo náročných dielov s vyššou produktivitou a presnosťou s použitím moderných technológii. Na predmetný projekt bude možné nadviazať ďalšími investíciami. Ďalšie rozširovanie však závisí od budúceho dopytu po výrobkoch, vzhľadom na súčasnú krízu na trhoch. Výstupom projektu je rozšírenie výrobnej technológie – zavedením inovatívnej technológie do výroby sa zvýšila produkcia strojov a výrobných zariadení, čo dopomáha k naplňaniu kontraktov a k udržaniu stálych odberateľov. Zároveň sa vytvorili nové pracovné miesta. Spoločnosť pre potreby prevádzky výroby vytvorili sa 3 pracovné miesta na rôznych pozíciách.

Názov a sídlo prijímateľa:

FG PROTECH, spol. s r. o., Priemyselná 1619, 085 01 Bardejov

Dátum začatia realizácie projektu:

7/2015

Dátum skončenie realizácie projektu:

9/2015

Logo operačného programu:

 

Názov riadiaceho orgánu:

Ministerstvo hospodárstva SR v zastúpení: Slovenská inovačná a energetická agentúra

Odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu:

www.economy.gov.sk     I   www.opkahr.sk     I    www.siea.gov.sk

Výška poskytnutého príspevku:

119 139,30 €

 

 

Na stiahnutie:
Zmluva CAD/CAM [2.71 MB]

Adresa

FG PROTECH spol. s r.o.
Priemyselná 1619
085 01 Bardejov
Slovensko

Rýchly kontakt

Telefón: +421 917 517948
E-mail: home@fgprotech.sk
GPS: 49°18'21.44"N, 21°18'04.73"E

 

DUNS NR.: 510540821

 

Vývoj, výroba, predaj a výroba

prípravky a nástroje, meradlá a meracie zariadenia, stroje,
strojné zariadenia a výrobné linky, pracovné stoly, regály
a manipulačno-dopravné systémy, výkresová dokumentácia,
obrábanie a tepelné spracovanie, povrchové úpravy, poradenstvo

Certifikáty a naši partneri

cetifikát systému riadenia kvality

 manažérske systémy, metrológia a obchod www.qsystem.sk

Copyright @ FG PROTECH - všetky práva vyhradené 2014 created by Iveb.sk webDesign 2014